سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
خرم آباد 
مدرس 
 
 
روش تحقیق و پژوهش 
تدریس 
خرم آباد 
مدرس 
 
 
اعتقادات 
تدریس 
تهران 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
خرم آباد 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
خرم آباد 
مدرس 
 
 
اخلاق 
تدریس 
خرم آباد 
مدرس 
 
 
روش و فنون تدریس 
تدریس 
خرم آباد 
مدرس 
 
 
مقتل شناسی 
تدریس 
خرم آباد 
مدرس 
 
 
اخلاق اداری 
تدریس 
خرم آباد 
مدرس 
 
 
امر به معروف 
تدریس 
خرم آباد 
مدرس 
 
 
عفاف و حجاب 
تدریس 
خرم آباد 
مدرس 
 
 
نسبیت بین علم ودین 
تدریس 
تهران 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
خرم آباد 
مدرس 
 
 
اصول تهاجم فرهنگی 
تدریس 
خرم آباد 
مدرس 
 
 
احکام و اخلاق روزه