پرسشگران جوان
47 بازدید
ناشر: آیین احمدی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نهاد آدمی برای شکوفایی و تمایز از سایر حیوانات نیاز به پرسش دارد. از این رو جایگاه تشخیص مسئله و مواجهه شدن با مشکل و تردید که بر اساس سئوال شکل می گیرد در میان مخلوقات وجه تمایز بشر خاکی محسوب می شود. بنا بر همین اهمیت و جایگاه پرسش است که گفته شده «ارزش انسان به پرسیدن است» به تعبیر استاد شهیدمطهری « هر چه شبهات و اشکالات بیشتری متوجه دین شود ، حقیقت دین با چهره ای تابناک تر تجلّی می کند..» همین دغدغه ها و پاسخ دادن به سئوالات نسل جوان سبب شده که پژوهشگر و محقق لرستانی حجت الاسلام والمسلمین تیموری که تألیف بیش از 40 اثر را در کارنامه ی خود دارد . در پی پاسخ مستدّل به سئوالات جوانان برآید مجموعه حاضر کتاب «پرسشگران جوان» نمونه ای از این تلاس مقدس است که در بردارنده بیش از 80 سئوال پیرامون شخصیت حضرت زهرا(س) می باشد که با استناد به بیش از 600 منبع در قطع رقعی با 152صفحه بهزیور طبع آراسته شود..