شوق عروج
43 بازدید
ناشر: آیین احمدی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
« ملاک در قدر شناسی هر ملتی به اندازه ی توجه آنان به شهدا است». اهمیت تبیین همه جانبه فرهنگ ایثار و شهادت بر ارباب تحقیق و بصیرت پوشیده نیست. احیاء مبانی تئوریک وعملی این فرهنگ حیات بخش از منظر متفکران انقلابی باید به صورت منسّجم و روان طراحی شود تا سرچشمه فعّال حرکت های جهادی دیگر ملت ها و آزادیخواهان را فراهم نماید . و این امر میّسر نخواهد شد الاّ به توجه تام اهل قلم و ارباب جرائد و دست اندرکاران عرصه رسانه زیرا بر این باوریم که : « از انقلاب ، دفاع مقدس و شهید و شهادت نگفتن جرمش کمتر از تیر مستقیم دشمن به قلب شهدا نیست » . در راستای ترویج همین اندیشه ی مانا و جامعه انقلاب ساز دست به قلم شده ایم تا گوشه ای و لو اندک در حدّ توان از سیمای خونین کفنان استان لرستان را در قالب خاطره ات اخلاقی به جامعه عرضه نمائیم به امید اینکه دیده ی بیدارشهدا دستان ما فروماندگان در هوا و هوس زود گذر دنیا را گرفته و رهروان صدیقی برای شهدا باشیم . اما کتاب حاضر : در بر دارنده ی زندگی نامه و خاطرات اخلاقی جوان شهید جواد سبحانی است که با کوشش سرکار خانم یحیی بیگی و حقیر در۱۰۰ صفحه با قطع رقعی ؛ اسفند سال ۱۳۹۱ با همکاری انتشارات آیین احمد (ص )به زیور طبع آراسته شده است