دیوان دین و دانش
59 بازدید
ناشر: آیین احمدی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسیاری از بزرگان و علمای شیعه غیر از آن که در عرصه ی علمی از قبیل تعلیم و تعلم و تالیف کتب علمی همت گماردند ، در زمینه ی سرودن اشعار بلند علمی و عرفانی و مدح و عزای اهل بیت علیهم السلام آثار زیبائی از خویش به جای گذاشتند که نه تنها از لحاظ متون علمی و معارف الهی از دیگر آثار آن ها کمتر نبوده بلکه در قالب شعر بسیاری از اسرار و رموزات را بازگو نمودند که برای آن ها که با شعر و زبان پر رمز و راز آن آشنا هستند درهائی از معارف را می گشاید.«انّ لله کنوزا تحت العرش مفاتیحه السنة الشعرا»یعنی خدا را گنج‏هایی است در زیر آسمان‏ که زبان‏های شاعران کلیدهای آن گنجهایند. ‏کتاب « دیوان دین و دانش » اثر طبع لطیف حضرت آیت الله آدینه وند ضمن واگویه نمودن اصول اعتقادی و توجه به آموزه های اخلاقی از حیث سبک شعری نیز حائز مدّاقه و توجه خاص در عرصه شعر می باشد . بنابر همین محتوی و درونمایه های شعری معظم له بود که سعی در چاپ همراه با مقدمه ای پیرامون زندگانی ایشان وجایگاه شعر و ترجمه بعضی از واژه ها پرداخته شده است . تا مشتاقان به ادبیات مانای این مرز و بوم بهتر از پیش رسالت خود را در قبال معرفی چهره های دیار لرستان عرضه نمایند . این کتاب در اردیبهشت سال 92 با همکاری انتشارات آیین احمد (ص )به زیور طبع آراسته شده است .