سبکبالان شهید
43 بازدید
ناشر: آیین احمدی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
افرادی که در بستر هدایت و بندگی خداوند متعال رشد کرده اند می دانند زندگی عده ای چیزی جز « خور و خواب و خِشم و شهوت » نیست این همان حیات حیوانی و منفور است . از سوی دیگر اولیاء الهی ، با نگرش و نظر ی خاص به عالم امکان درک متعالی و فراتری از زیستی دنیوی و لذات زود گذر آن را به همگان معرفی نموده اند ، حیاتی که فارغ از دنائت ها،رذالت ها و حقارتها و منشأ تبلور تام انسانیت است و این چیزی جز حیات طیبه نیست . برای رسیدن به این حیات و شناخت ابعاد نورانی آن آزادمردانی یافت می شوند که جان عاریت خود را فدای ماندگاری حیات طیبه می نمایند تا از و گذرگاه جان به خون نشسته آنها کام تشنه شیفتگان شهد بندگی سیراب شود. کتاب حاضر در برگیرنده‌ی زندگی نامه و خاطراتی از روحانیون و دانشجویان شهید شهرستان نور آباد است