دفتر های خونین
45 بازدید
ناشر: شاپور خواست
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
صفحات تاریخ هشت‌ساله دفاع مقدس، با آوازی رسا و منطقی نیرومند مسیر سربلندی و عظمت مردم ایران اسلامی را به خوبی نشان می‌دهد. مردمی که با دادن بهترین پاره‌های تن خویش تفکر الحادی و استبدادی را در سیطره‌ی جهانی در هم شکستند و جوامع مورد ظلم و ستم را درس آزادی و آزادگی آموختنددر این میان روحانیونی که بر فراز منابر مُدرس ایثار و شهادت بودند در لحظه‌های حساس داعی و پیشوای خلق با عمامه های خونین در وادی ایثار و شهادت شده‌اندحاضر خاطرات جمعی از شهدای روحانی استان لرستان می‌باشد. که توسط انتشارات شاپور خواست به سال 1390 به زیور طبع آراسته شد.